KKD Dörrpartier

KKD G3 Dörrsektioner

KKD G3 är en serie flexibla dörrsektioner för att skapa gånginneslutningar tillsammans med S1 serverkapslingar. Standardmodeller för 1200 mm gångbredd och skåphöjd på 2000 och 2200 mm.
Dörrsektioner i anpassade gångbredder finns på begäran. Fyra funktionsnivåer: manuell, synkron, självstängande och automatisk.

Manuell
Varje dörrblad manövreras manuellt.

Synkronisk
Vänster och höger dörrblad med samtidig gång. Genom att trycka på den ena aktiveras den andra automatiskt (endast i versioner med två dörrar).

Självstängande
Dörrbladen är fjädermanövrerade. Dörrarna stängs själv när de släpps. Systemet inkluderar mjukstängningssystem som fångar upp dörrbladen den sista delen och stänger dörrsektionen försiktigt.

Automatisk
Dörrbladen drivs med elmotor. Systemet innehåller två radarer, en på varje sida av dörren, som utlöser dörröppning. Dörrarna stängs själv när de inte utlöses.

 

KKD G3
Dubbeldörrskonfiguration.
Montering på två Enoc S1-rack (1000 eller 1200 mm djupa och 2000 eller 2200 mm höga).
Standard gångbredd på 1200 mm. Andra bredder på begäran.

KKDW G3
Enkeldörrkonfiguration för enkelradig gång nära en vägg.
Montering på ett Enoc S1-rack (1000 eller 1200 mm djupt och 2000 eller 2200 mm högt) och på en vägg.
Standard gångbredd på 1200 mm. Andra bredder på begäran.

Hitta din produkt

Namn
Art nr
Bredd
Djup
Höjd
Färg