KKT Takpartier

KKT G3 är en serie av flexibla taksektioner för att skapa kall/varmgånginkapsling tillsammans med våra S1-skåp.
Standardmodeller finns för 1200 mm breda gångar med 800, 600 och 300 mm breda skåp.
Två funktionsnivåer: standard och radar.

Standard
Standard tak för kall/varmgånginkapsling

Radar
Taksektion för montering bredvid en KKD G3 Automatic. Denna takdel håller radaren inuti gången i idealisk position.

Hitta din produkt