NSVB SR tyst väggskåp

NSVB SR är ett väggskåp byggt för att minimera ljud från utrustning i skåpet. Med ljudisolerande mattor på såväl väggar, tak och golv som på dörrens insida sänks bullernivån betydligt. Resultat från våra tester visar en väsentligt minskad ljudnivå. NSVB SR finns i höjderna 12, 15 och 21 HE med bredd 600 mm samt djup 600 mm.

Hitta din produkt