Cibicom, Alcadon och Enoc i ett gott samarbete

Cibicom, Alcadon och Enoc i ett gott samarbete

För Cibicom är det viktigt att ha ett samarbete med både leverantör och tillverkare. Och samarbetet med Cibicom, Alcadon och Enoc har varit väldigt berikande, där vi på Enoc har kunnat möta de förändringar som Cibicom haft önskemål om. En fördel har också varit den geografiska närheten, vilket gör att CO2-avtrycket vid tillverkning och transport är minimalt. Att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö är annat som Cibicom haft i åtanke vid val av leverantör. Tillsammans har vi utvecklat en datacenterlösning med luftstyrning för separerad kall- och varmluft.

Cibicom är en dansk oberoende nätoperatör och Internet Service Provider (ISP). Företaget tillhandahåller lösningar och tjänster för samhällsviktig kommunikation till bland annat Kystradioen, det danska försvaret och infrastruktur för teleoperatörer.

Alcadon är en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden

Alcadon är en ledande svensk leverantör av produkter för data- och telekommunikation i Norden. Företaget utvecklar produkter, lösningar och system inom datakommunikation och nätverksinfrastruktur.

”Enocs rack håller hög kvalitet och har en del produktfördelar som verkligen är enastående. Racken har en stabil aluminiumram och kan stå direkt på golvet, med en bra viktfördelning så att inte golvkonstruktionen blir så belastad. Racken har en snygg finish, inte att förglömma. Inga vassa kanter som man kan skära sig på och en dörr som är helt integrerad.”

Kim Reesen, datacenterchef på Cibicom

  • Lastkapacitet på 1500 kg
  • CAC, Cold Aisle Containment med golvkylning
  • Specialanpassad höjd
  • Utbytbart låssystem
Enocs rack håller hög kvalitet och har en del produktfördelar som verkligen är enastående