TPS / TPSK G2 Luftstyrningssats

TPS/TPSK Luftstyrningssats, Generation 2

Vi har utvecklat en uppdaterad version av våra TPS och TPSK luftstyrningssatser. Vi har förbättrat lufttätheten väsentligt.
TPS / TPSK-generationen är utan öppningar och fördelar den heta och kalla sidan av S1 mycket effektivt.

 

Hitta din produkt